اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 17
تعداد عدم پذیرش 1

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 25
تعداد مشاهده مقاله 1585
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1108
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 55 %