اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌اندازهای کلی مجله شامل موارد زیر می‌باشد:

1- ایجاد پایگاه اطلاعات علمی در زمینه ایمنی، سلامت و محیط زیست

2- رصد و تحلیل تحقیقات و مطالعات HSE

3- ایجاد کانال ارتباطی مراکز تحقیقاتی با پژوهشگران در حوزه ایمنی، سلامت و محیط زیست

4- گسترش فرهنگ HSE در سطح کشور

 

محورهای موضوعی نشریه:

1- مخاطرات محیط های نظامی، صنعتی و شهری

2- سوانح و حوادث زمینی، دریایی و هوایی

3- ایمنی حریق و انفجار

4- آلاینده های محیط زیست و سلامت انسان

5- عوامل زیان آور شغلی در محیط کار

6- مدیریت خطاهای انسانی

7- ارتباط پدافند غیرعامل با ابعاد HSE

8- قوانین، مقررات و الزامات مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

9- سیستم ها و فناورهای نوین HSE

10- ارزیابی و مدیریت ریسک خطرات

11- سایر موارد مرتبط با محورهای ایمنی، سلامت و محیط زیست