راه‌کارهای مواجهه با مخاطرات پرتو الکترومغناطیس در محیط‌های نظامی(مطالعه موردی: مخاطرات سامانه مقابله با ریزپرنده‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی کامپیوتر، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران،ایران

2 مهندسی مکانیک، گروه فنی و مهندسی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

3 پزشک عمومی، گروه پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، ریزپرنده‌ها به دلیل کاربردهای نظامی و غیرنظامی همانند عکس‌برداری هوایی و پایش محیط به‌صورت قابل‌توجهی نظر گروه‌های تحقیقاتی و صنعتی در سراسر جهان را به خود جلب کرده‌اند. ریزپرنده‌ها انقلاب نوینی در جنگ‌های آینده را وعده می‌دهند. به همین دلیل و تهدیدات متصور از آن، مقابله با ریزپرنده‌ها در محیط‌های نظامی امری لازم و ضروری است. از این‌رو سامانه‌های مقابله با ریزپرنده برای کشف و اخلال آن تولید شده است. با توجه به فعالیت ریزپرنده‌ها در باند S و پرتوهای الکترومغناطیسی سامانه‌های مقابله با آن، سامانه‌های اخلالگر مخاطره‌ای برای بهداشت محیط‌های نظامی و کارکنان آن محسوب شده بنابراین راه‌کارهایی نیاز است تا این مخاطرات کاهش ‌یافته و آسیبی به سلامت نیروی انسانی وارد نشود. در مقاله حاضر با ارزیابی محیطی با استاندارد SBM-2015 آمریکا، پرتو سنجی از محیطی که سامانه مقابله با ریزپرنده‌ها در آن راه‌اندازی شده است، صورت گرفته و راه‌کارهای لازم در خصوص کاهش مخاطرات پرتوهای الکترومغناطیس با خروجی ارزیابی‌ها ارائه شده است. روش تحقیق این مقاله ارزیابی میدانی و سنجش محیطی از یک مرکز نظامی صورت بوده و نتایج آن با استانداردهای مربوطه سنجیده شده است.

کلیدواژه‌ها